Eğitim Durumu

Köy nüfusunun % 96’sı okur- yazardır. 1932 yılına kadar eğitim medresede yapılırken bu tarihte ilkokul açılmıştır. İlkokulu bitiren gençlerin çok az bir kısmı eğitime devam etmekte geri kalan kısmı ise tarım ve hayvancılıkla meşkul olmaktadır.