Nüfus Durumu

1984 yılında yapılan sayım sonucunda, köyün 285 hane olduğu ve 1700 nüfusa sahip olduğu bilinmektedir. 2000 yılı sayımlarında köyün 190 hane olduğu ve 900 nüfusa sahip olduğu tesbit edilmiştir. 16 sene içinde hane sayınısın ve nüfusun bu kadar azalmasında dış göçlerin büyük etkisi olmuştur.

Köyde, aile yapısı olarak ataerkil aile tipinin hakim olduğunu görmek mümkündür. Aile reisi babadır. Her iş babanın bilgisi dahilinde kararlaştırılır. Günümüzde ise evlenen çiftlerin büyük bir kısmı birkaç ay babanın yanında durduktan sonra evini alıp başka şehirlere göç etmektedir.