Tarihi Durumu

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakfiyesi kayıtlarından anlaşıldığına göre, Derbent Köyü’nün kuruluşu, günümüzden üçyüz yıl öncesine dayandırılmaktadr. Bu kayıtlara göre Derbent Köyü, Çorum- Sungurlu Karyesine bağlı olan Dere-Bent köyü olarak geçmektedir. Yine bu kayıtlarda, köyün kurucuları olarak Ali Efendi ve Mustafa oğulları Kabilesi gösterilmektedi. İstiklal savaşından sonra, Yozgat ilinin merkez köyü olarak kayıtlara geçmiş ve köyün adı da Derbent Köyü olarak kayıt edilmiştir.

Başlıca Kabileler:

Köyün kuruluş tarihini incelediğimizde Mustafa Oğulları, Demircioğulları, Hasırcı Oğulları, Molla Osman Oğulları, Veli Oğulları, Ahmet Koca Oğulları, Ocakçı Oğulları gibi kabileleri görmektiyiz. Köyün kuruluşunu takip eden ilk yüzyıl sonralarında ise, çevre köylerden gelen kürt aileleri de köye yerleşen belli başlı kabilelerdendir. Bu aileler daha sonra köyün sınırları içerisinde yer alan ve köyden iki kilometre uzakta bulunan “Çıraderesi” adı verilen topraklara yerleşmişlerdir.