Adı Soyadı Lakabı
Hüseyin TARAZOGLU Gostağın Osmanın Oğlu
Mustafa KARAGÖZ Hacerlerin Tufanın Oğlu
Ismet ÇABUK Boynarinin Mehmedin Oğlu
Bekir DAGDEMIR Tahirin Osmanın Oğlu
Yunus IBIS Topal Üsüğün Alinin Oğlu
Hasan ADAK Tenekeci, Apıcının Hasan
Hasan NAZLIGÜL Hürelerin Mehmedin Oğlu
Bekir SAHIN Deli Hacının Kazımın Oğlu
Yusuf ÇABUK Boynarinin Nazimin Oğlu
Yusuf KARAGÖZ Danacının Hacının Oğlu
Ahmet KORKMAZ Sütçünün Ahmet
Yusuf DILEK Buydumcuğun Kazımın oğlu
Yakup DOGANKILIC Gıdiğin Hasanın Oğlu
Hüseyin ADAMCIL Kara Fevzinin Mehmetin Oğlu
Hasan ÖZGEN Üsülünün Haşimin Oğlu
Kamil ZANBAK Dulun Hacının Oğlu
Sükrü KALKAN Eşkiyanın Osmanın Oğlu
Ömer ADAMCIL Kara Fevzinin Üsüğün Oğlu
Mehmet IBIS Gobişlerin Hot Ömerin Oğlu
Mahmut BILEK Ümmetlerin Çamoğlunun Oğlu
Ahmet ATES Mırızın Ahmedin Durmuşun Oğlu
Muharrem KARAGÖZ Hacerlerin Tufanın Oğlu
Mehmet BAYINDIR Analığın Mahmutun Oğlu
Süleyman ICEN Cepenin Süleyman
Dursun KIZILGÜL Garibişlerin Kavalboyunun oğlu
Arif DUYARER Kempillerin Hasanın Oğlu
Adem KOÇ Sağırların Katilin Adem
Mahmut ZORBILMEZ Apığın şekirin Oğlu
Osman BICER Mastırların Osman
Haci KARAGÖZ Tufanın Mustafanın Oğlu
Mahmut ÇAPRAZ Halitlerin Ademin Oğlu
Ismail YILDIZ Çıraderesinden Uzun Osmanın Alinin O?lu
AHMET ADAK ÜMMETLERİN HATININ OĞLU
HASAN ADAK ÜMMETLERİN HATININ OĞLU
MEHMET ADAK ÜMMETLERİN HATININ OĞLU
MEHMET IBIS GOBİŞLERİN ASİMİN OĞLU
AHMET BABAYIGIT ARZILARIN HALİLİN OĞLU
SAKIR ATES MIRIZLARIN HAŞİMİN OĞLU
ABDULLAH ZORBILMEZ Apığın şekirin Oğlu
IBRAHIM IBIS GOBİŞLERİN İBİŞİN OĞLU
MEHMET ÇABUK CİNHALİLLERİN HÜSEYİNİN OĞLU
YAKUP ZORBILMEZ DERELİ BEKİRİN OĞLU
YAKUP KALKAN KÖTÜŞÜN ALİNİN OĞLU
BÜNYAMIN ÇAPRAZ HALİTLERİN VELİNİN OĞLU
MEHMET KARAGÖZ TUFANIN MUSTAFANIN OĞLU
DURSUN ÇAPRAZ HALİTLERİN VELİNİN OĞLU
ABDULKADIR TALAS TAŞKAFANIN HASANIN OĞLU
MEHMET KARABULUT OMUCUN MAHMUTUN OGLU
MUSTAFA IBIS GOBİŞLERİN HOTÖMERİN OĞLU
YILMAZ CIMEN KÜTÜKLERİN HİLMİNİN OĞLU
DOGAN ÇABUK FALCININ SEYFİNİN OĞLU
MEHMET DIKME NECİBİN MUSTAFANIN OĞLU
MEHMET ÇAPRAZ HALİTLERİN HALİDİN OĞLU
SÜKRÜ SAVAS KOLSUZLARIN NEŞEDİN OĞLU
HALIL SAVAS KOLSUZLARIN NEŞEDİN OĞLU
DURMUS ZORBILMEZ EMİNİN KAZIMIN OĞLU
EYÜP DEMIRTAS KEL EYÜPLERİN VEYSELİN OĞLU
KADIR TIREN GİZİRİN MISTIĞIN OĞLU
NECATI ÇANKAYA İLFANLARIN CÖDENİN OĞLU
YUSUF ZİYA CAGLAR Hamdinin Hasanın Oğlu
Adem Gözde Kipiğin Yusufun Oğlu
DURSUN DIKME CİN ÜSÜKLERİN OSMANIN OĞLU
- - -
MUSTAFA ÇABUK YALAMANIN İSMETİN OĞLU
MUTTALIP BABAYIGIT ARZILARIN ÜMMETİN OĞLU
ORHAN ÇABUK FALCIGİLİN EYÜBÜN OĞLU
DURSUN TURAN ARİF HOCANIN OĞLU
OSMAN ÇABUK FALCININ YETİM MUSTAFANIN OĞLU
YILMAZ DEMIREL NUSURATIN REMZİNİN OĞLU
Durmus KOÇ Sağırların Bıdığın Oğlu
Mehmet TASDEMIR KEL EYÜBÜN VEYSELiN OĞLU
Kadir ZORBILMEZ Apığın şekirin Hüseyinin Oğlu
Mehmet CIMEN KÜTÜKLERIN HİLMİNİN OĞLU
Hasan TÜRKMEN Hamişlerin Hasan
Aydin Zanbak Dulun Hacının Torunu
Ali BABAYIGIT Arzının Alinin Arifin Oğlu
EMIN DIKME Cin Üsüğün Memişin Oğlu
YILMAZ DURSUN Kahyanın Alinin Oğlu
Seyit Dursun Takmazyn Seyit
AYHAN BABAYIGIT ELVANIN OĞLU
AHMET ATES DUL MERYEMİN OĞLU
OSMAN ICEN HORULDAĞIN HALİDİN SARININ OĞLU
ALI ILHAN Kirisin Alinin Çakıirin Oglu
ISMET IBIS KIR İBİŞİN OĞLU
YAKUP MURAT ESMENİN OSMANIN OĞLU
IHSAN GÖZDE Kel nurunun mıstığın oğlu
MUSTAFA DEMIREL Nusuratın oğlu
ALI BABAYIGIT ARZILARIN HALiLiN OĞLU
MEHMET DEMIREL TAHSiNiN OĞLU
MUSTAFA ATES MIRIZLARIN HAŞiMiN TORUNU
MUSTAFA BICER KARA ŞÜKRÜLERiN MEHMETiN OĞLU
AHMET ÇABUK YETiM MUSTAFANIN OĞLU
ASIM CAGLAR SAMiNiN OĞLU
MURAT DEMIREL OMULUNUN KAMiLiN ÖMERiN OĞLU
MAHMUT ÇABUK YETiM MUSTAFANIN OĞLU
YUSUF DURSUN KahyanIn Alinin Dursunun Oğlu
SEVKET IBIS Şevketin Halilin Oğlu
Sinan SANAL Kaymakamların Badılının Oğlu
Muttalip Karagöz Bilalin Bödünün Oğlu
Faruk IBIS İBİŞİN OĞLU
Halit Icen HORULDAKLARIN ŞÜKRÜNÜN OĞLU
Ahmet Hamurcu Ceniklerin Asimin Oğlu
Eyup Cabuk Yetim Mustafanın Oğlu
Ali İhsan YAYLA Cımbırlının İhsan
Adem DEMİREL Omulunun İsmailin Oğlu
Halil KORKMAZ Sütçünün Halil
Yahya Murat Arikeleklerin Mustafanın Oğlu
Faruk ÇAPRAZ Halitlerin Nurunun Oğlu
Ahmet Murat Eğri Keleklerin Mehmetin Oğlu
Oktay Murat Eğri Keleklerin Mehmetin Oğlu
Ramazan Aykaç Çıraderesinden Deli Hüseyinin Oğlu
Mahmut Coşkun Keçellerin Hacını Oğlu
Mehmet Dikme Cin Memeğin Abdullahın Oğlu
Eyüp Çabuk Falcının Seyfini Oğlu
Bekir Hamurcu Karahocanın Oğlu
Adem Karagöz Yosmanın Adem
Mesut Yorulmaz Sabitin Mehmetin Oğlu
Halil Çabuk Karamoarların Halil
Yusuf Çabuk Falcının Eyübün Oğlu
Halil Durhan Combanın Mustafanın Oğlu
Mehmet Zambak Dulun Hacının Torunu
Mustafa Gözde Müdürün Mehmetin Oğlu
Duran Doğan Kurdün İsmailin Oğlu
Murat Çabuk Karamorların Mustafanın Oğlu
Adem Çabuk Karamorların Mustafanın Oğlu
Ahmet Bozkurt Omunun Ahmet
MUSTAFA ÇABUK CİNHALİLLERİN HAŞİMİN ALİNİN OĞLU
ZEYNEP ATEŞ Çıtının Kızı
ALİ ÇALDIRAN KADİRİN OĞLU
Hasan YILDIZ Haveyin Hasan
Veysel TALAS Daşkafanın Hasanın Oğlu
Sabit YORULMAZ Sabitin Alinin Oğlu
Mahmut DİKME Necibin Mustafanın Oğlu
Memduh AYKAÇ Haydarın Oğlu
Yusuf ADAK Keçelilerin Asimin Oğlu
Çelebi DUYARER Kempirin Hasanın Oğlu
Mehmet Özgen Yaşar Özgenin Oğlu
Mustafa İçen Horuldakların Sarı
Mehmet Adak Aliciğin Mehmet
Murat İÇEN Oto Tamirci
Mahmut Zanbak Misti çiğin oglu
Hacı İBİŞ Göbişlerin İbişin Torunu, İbrahim İbişi Oğlu
Eyüp Çabuk Falcının Mustafanın Oğlu